RIJLES VANAF 16,5 JAAR (2toDrive)

Op 1 november 2011 is de proef in Nederland gestart met het zogenaamde 'begeleid rijden'. Inmiddels is deze proef in 2018 omgezet naar een permanente wettelijke situatie.
Dit betekent dat een leerling van 16 jaar theorie-examen mag doen en vervolgens vanaf 16,5 jaar mag starten met rijles.
De minimale leeftijd voor de Tussentijdse Toets is in november 2011 verlaagd naar 16,5 jaar. Verder is de geldigheid van het theoriecertificaat B, dat vanaf 16 jaar gehaald mag worden, op 18 maanden gesteld. Het rijexamen is exact hetzelfde als het examen voor iemand van 18 jaar of ouder.
Heb je het rijexamen op je 17e behaald, dan mag je tot je 18e onder toezicht van een begeleider en alleen in Nederland, rijden. De overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden zijn hiervan UITGESLOTEN.
Zodra je 18 bent geworden vervalt de begeleiding en mag je direct zelfstandig aan het verkeer gaan deelnemen. Je hebt vanaf de dag dat je het rijbewijs haalt een beginnersrijbewijs voor de duur van 5 jaar.

BEGELEIDER

Je mag een aantal begeleiders (coaches minimaal 1 en maximaal 5) benoemen die met je mee kunnen rijden. Je moet hiervoor een begeleiderspas aanvragen. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan. Een coach moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

De coach:

1) moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een Nederlands rijbewijs
2) moet minimaal 27 jaar zijn
3) staat ingeschreven in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP) met een woonadres in Nederland
4) mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad
5) mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen alcoholcursussen of gedragscursussen opgelegd hebben gekregen
6) mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen ongeldigverklaring hebben gehad, op grond van een onderzoek naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid
7) mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden
8) moet een geldig rijbewijs kunnen tonen

Er is één uitzondering: Als iemand in het bezit is van een geldige WRM-pas hoeft niet worden voldaan aan de voorwaarden dat je 5 jaar in het bezit moet zijn van een rijbewijs en 27 jaar oud te zijn. De WRM pas is een certificaat dat wordt afgegeven aan iemand die rijles mag geven.Handige linken

Theorie aanvragen
Theorie leren