HOE WERKT HET?

Vanaf 1 november 2017 moet de leerling zijn Gezondheidsverklaring (vragenlijst met medische gegevens GV) zelf invullen en betalen via mijn cbr.nl. Met deze verklaring geven kandidaten informatie over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, zodat het CBR kan bepalen of iemand rijgeschikt is en/of er nog een aanvullende verklaring of oordeel van een arts nodig is. Wij adviseren om tegelijk met het machtigen deze Gezondheidsverklaring categorie B in te vullen. Heb je plannen om na het behalen van het B rijbewijs binnen een jaar ook nog andere categorieën te halen (denk aan aanhanger of motorrijbewijs) kruis dat dan gelijktijdig aan. Omdat vanaf 1 november 2018 de Verklaring van Gezondheid (VvG) 3 jaar geldig is heb je geen beletsel meer om dit te doen aan het begin van je rijopleiding. Hierbij is wel één voorbehoud van toepassing: kandidaten die vanwege een beperking een korte duur opgelegd krijgen zijn gehouden aan de duur die gesteld wordt in de Verklaring van Gezondheid.

Wanneer er nader medisch (specialistisch) onderzoek moet plaatsvinden omtrent de gezondheidstoestand van de leerling kan dit aan het begin van de rijopleiding administratief afgehandeld worden en ontstaat er geen onnodig oponthoud bij het aanvragen van een examen. Tot 1 november 2017 was het mogelijk dat de rijschool dit verzorgde. Omdat het gaat om persoonlijke privacygevoelige gegevens, die je niet hoeft te delen met derden is dit vanaf 1 november 2017 de eigen verantwoordelijkheid van de leerling.

In 2018 zijn er een nieuwe vragenlijsten geïntroduceerd, te vinden op mijn.cbr.nl voor de algemene gezondheidsverklaring. (GV) De vragen zijn duidelijker gemaakt, in een logischer volgorde geplaatst en ze sluiten beter aan op de kennis die het CBR nodig heeft om een besluit te nemen over de rijgeschiktheid van een kandidaat.

Voor 75+ers en houders van een groot rijbewijs is inmiddels een vergelijkbare nieuwe vragen set geïntroduceerd. De nieuwe vragenlijsten zijn ook op papier beschikbaar voor klanten die de verklaring bij voorkeur op deze manier indienen.

Het verstrekken van onjuiste informatie kan ernstige consequenties hebben. Wanneer het invullen van een onjuiste Gezondheidsverklaring op het moment dat je examen of een toets doet bij het CBR tot gevolg heeft dat de toets of het examen niet doorgaat kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden.
Alle vertraging en kosten die dit tot zich mee brengt zijn volledig voor rekening van de leerling. Ik adviseer in geval van twijfel dit met ons te bespreken. Dan weten we precies welk traject we moeten inzetten.


• Ga naar mijn.cbr.nl
• Login met je DigiD. met sms code
• Machtig ons; daarbij gebruikt je het rijschool registratie nr: 9210K1 Autorijschool Henk Brauers Eijsden


Een machtiging kan altijd worden ingetrokken.
Handige linken

Theorie aanvragen
Theorie leren